یکی از مهمترین اقدامات قبل از عمل زیبایی گوش، مشاوره قبل از عمل می باشد. لازم است که قبل از عمل تمام انتظارات و اهداف خود را با جراح در میان بگذارید و با دقت به صحبت ها ایشان گوش دهید. در این ویدیو جراح قبل از شروع عمل تمام نکات لازم را به زیباجو گوشزد می کند و با توجه به هدف و انتظارات ایشان اقدام به طراحی و اماده سازی گوش برای جراحی می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات لینک شده در زیر مراجعه کنید.