درباره ملینیک

داستان ملینیک

داستان ملینیک از اونجایی شروع شد که ما تصمیم گرفتیم یه کاری بکنیم که هم خودمون ازش لذت ببریم هم بقیه. یه کاری که هم تفریح باشه هم کار باشه هم انرژی مثبت داشته باشه. یه کاری که نخوایم فقط برای پول کار کنیم. یه کاری که داخلش ارزش افزوده زیادی وجود داشته باشه. خب چه کاری بهتر از زیباتر کردن مردمی که دوست دارن به خودشون برسن؟ مخاطب های ما کسایی هستن که بالاترین امید به زندگی رو دارن، افسرده نیستن و دنبال بهتر شدنن. دوست ندارن پیر بشن و کودک درون شون هنوز زنده اس. این افراد هم به ما انرژی میدن هم به خودشون هم به خانواده شون. ما زیباجویان رو دوست داریم و هر کاری که بتونیم براشون میکنیم تا بیشتر از قبل از زندگی لذت ببرن. ما اینجاییم تا همه مون از زندگی لذت ببریم.