برای رفع افتادگی خطوط خنده و غم می توان از لیفت با نخ بهره جست. برای این منظور یک یا چند نخ دندانه دار در زیر پوست قرار داده می شود و با ایجاد کشش در نخ ها می توان خطوط خنده و غم عمیق را از بین برد. در این ویدیو یکی از نمونه های انجام شده در مرکز زیبایی ملینیک را مشاهده می کنید. در این نمونه به وضوح مشخص است که خط خنده و خط غم عمیقی که زیباجوی گرامی قبل از انجام دارد بعد از لیفت با نخ از بین رفته اند.