چرب کردن بخیه های پشت گوش یکی از مراقبت های بعد از عمل زیبایی گوش بشمار می رود که در ادامه به بررسی اهمیت و نحوه انجام آن می پردازیم. لازم به ذکر است که رعایت مراقبت های بعد از عمل بر روی نتیجه نهایی تاثیر زیادی دارد و اگر شخصی بعد از عمل این مراقبت ها را جدی نگیرد ممکن است نتیجه دلخواه و ایده آل خود را نگیرد.

اهمیت چرب کردن بخیه ها

مراقبت از بخیه های پشت گوش بعد از عمل اتوپلاستی اهمیت زیادی دارد. یکی از این مراقبت ها چرب کردن روزانه بخیه های پشت گوش است. اگر بخیه ها چرب نشوند با خشک شدن پوست در آن ناحیه هم احساس درد و سوزش بیشتر می شود و هم ممکن است پوست زیر بخیه پاره شود. برای جلوگیری از این اتفاق جراح بعد از عمل پماد جنتامایسین و یا پماد موپیروسین را به جهت چرب کردن روزانه تجویز می کند

گوش پاک کن جهت چرب کردن بخیه های پشت گوش

مراحل و نحوه چرب کردن بخیه ها

لازم است که از 2 روز بعد از عمل به مدت یک ماه هر روز 2 الی 3 مرتبه بخیه های پشت گوش چرب شوند. برای انجام این کار باید از یک نفر دیگر کمک بگیرید. باید فرد همراه نوک یک گوش پاک کن را به پماد جنتامایسین آغشته کرده و به آرامی بدون اینکه گوش را به سمت جلو یا اطراف بکشد گوش پاک کن را به پشت گوش برده و روی بخیه ها را چرب کند. بهتر است قبل از چرب کردن اگر خونابه ای روی بخیه ها وجود دارد ابتدا تمیز شود و بعد روی بخیه ها چرب شود.

پماد جنتامایسین و موپیروسین جهت چرب کردن بخیه های پشت گوش

پیشنهاد اول جراحان پماد جنتامایسین است اما در صورتی که جنتامایسین پیدا نکردید می توان از پماد موپیروسین نیز استفاده کنید. بهتر است این عمل تا یک ماه روزانه 2 الی 3 مرتبه تکرار شود. بعد از یک ماه دیگر نیازی به چرب کردن نیست. هنگام چرب کردن کاملا مراقب باشید که روی بخیه ها فشاری وارد نشود تا آسیب نبینند. همچنین گوش ها نباید به جلو یا طرفین کشیده شوند.