همانطور که قبلا نیز اشاره کرده ایم، مراقبت های قبل و بعد از عمل زیبایی گوش تاثیر زیادی بر کیفیت نتیجه نهایی خواهند گذاشت. در این بین یکی از مراقبت های موثر بر نتایج جراحی که هم قبل و هم بعد از جراحی باید در نظر گرفته شود کشیدن سیگار، قلیان و بطور کلی دخانیات است. در ادامه به بررسی نحوه و میزان تاثیر این پارامتر مهم خواهیم پرداخت.

بررسی مصرف سیگار و دخانیات قبل از عمل

همانطور که گفته شد ترک و یا کاهش کشیدن سیگار از چند روز قبل از جراحی یکی از نکات و مراقبت های قبل از عمل اتوپلاستی به شمار می رود. بنابراین اکثر جراحان زیبایی معمولا توصیه می کنند که برای رسیدن به بهترین نتیجه ۴ تا ۸ هفته قبل از عمل اتوپلاستی سیگار را ترک‌ کنید. اگرچه کاهش مصرف سیگار نمی تواند در کاهش عوارض جراحی تاثیر داشته باشد اما شما باید سیگار را به طور کامل ترک کنید تا آسیبی که سیگار به ریه ها، قلب، خون و توانایی های درمانی بدن وارد می کند را جبران کنید.

بررسی مصرف سیگار و دخانیات بعد از عمل

در مقابل توصیه می شود حداقل ۴ هفته بعد از جراحی گوش از استعمال دخانیات خودداری کنید. چراکه یکی از مهمترین مراقبت های بعد از عمل اتوپلاستی همین امر می باشد. سیگار باعث افزایش مونوکسید کربن در خون می شود و از آنجاکه مونوکسید کربن با هموگلوبین بدن ترکیب می شود و ظرفیت اکسیژن رسانی خون به سلول ها را کم می کند، سلول های بدن بدون اکسیژن کافی بسیار کندتر بهبود می یابند. همچنین نیکوتین و مونوکسید کربن رگهای خونی را کوچک می کنند و جریان خون را محدود می کنند و در نتیجه این امر باعث کاهش زمان بهبودی بیمار می شود و موجب بهبودی نامناسب می شود که نتایج مطلوب جراحی را به خطر می اندازد.

از سوی دیگر سیگار کشیدن بعد از جراحی زیبایی گوش باعث تأخیر در تشکیل بافت ها می شود. این اتفاق عمدتا به دلیل کمبود اکسیژنی است که از طریق خون به زخم می رسد. این کندی در بهبود زخم می تواند احتمال ایجاد اسکارهای بزرگ را افزایش دهد. دلیل این اتفاق به تاثیر دود سیگار بر سلول های برمی گردد. دود ناشی از سیگار می تواند سلول ها را در طول فرایند بهبودی برای زنده ماندن تحریک کند، اما توانایی حرکت آنها را نیز کاهش می دهد. این امر می تواند باعث شود که سلول ها درست در حاشیه زخم جمع شوند که باعث افزایش سطح زخم می شود.


بدن ما مدام در حال مبارزه با انواع مختلف باکتری ها، سموم و آلرژی زاها است، بنابراین پس از جراحی، سلول های ما علاوه بر وظایف قبلی خود تلاش مضاعفی دارند تا به بهبودی گوش و تمام بافت های آسیب دیده کمک کنند. از سوی دیگر باتوجه به اینکه نیکوتین می تواند بر سلول های خونی نوتروفیل تأثیر منفی بگذارد و از آنجاکه این سلول ها نقش عمده ای در بهبود بافت های آسیب دیده و جلوگیری از عفونت دارند بنابراین سیگار کشیدن بعد از عمل زیبایی گوش می تواند توانایی این سلول ها را در ترمیم مناسب گوش کاهش دهد و سلامت و نتایج مورد نظر را به خطر بیاندازد.