برای لیفت زاویه فک می توان از لیفت با نخ استفاده کرد. در این ویدیو یکی از نمونه کارهای انجام شده در مرکز زیبایی ملینیک را مشاهده می کنید. در بخش قبل از عمل به وضوح می توان افتادگی گوشه های زاویه فکی را در چهره فرد زیباجو ملاحظه کرد اما بعد از انجام لیفت با نخ شاهد لیفت شدن زاویه فکی ایشان هستیم. از نکات دیگر این نمونه کار قرینه بودن سمت چپ و راست صورت فرد زیباجو بعد از انجام لیفت با نخ می باشد.